Reacties uit binnen- en buitenland


Naar een volwassen Vlaanderen
'Wie zijn verleden niet kent, blijft eeuwig een kind'. Cicero zei het al 2000 jaar geleden. Met De Roets zijn we op weg naar een volwassen Vlaanderen, dag na dag , nu al acht jaar lang: zelfbewust, complexloos, met open oog en hart voor de hele wereld. Proficiat en bedankt namens de vzw ‘De Rand’.
Jan De Craen, Voorzitter en Eddy Frans, Algemeen directeur
!

Good morning Flanders
Happy 2006. Een Gelukkig Nieuwjaar aan Vlaanderen. Via mijn ouders ontving ik vorige maand een 'ROETS historische weekkalender' . Dat was een prettige verrassing. Ik ben nu 18 jaar weg uit het kleine landje, België en woon in Florida. Terugblikken naar vroeger via die 'historical calender' is interessant. Tussen Orlando en Miami wonen er nog een hele boel Vlaamse vrienden en ik kan u garanderen dat ' the flemish calender' hier meteen het onderwerp van discussie was. Zelfs Amerikanen vragen zich af wat deze kulturele uitwisselings kalender allemaal te bieden heeft.
Ik wou u dat toch even laten weten en hoop dat die calender jaarlijks uitkomt. U mag er mij dan telkens een vijftal zenden. Dit creëert een band met het vaderland. Warme groeten uit Florida,
Keep going, Roets.
Fried De Schouwer, Vero Beach, Florida USA

Uit de Lot
In de Lot, temidden van de wijngaarden van Cahors betekent de Roets voor ons elke dag een stukje Vlaanderen.
We wonen al 10 jaar in Frankrijk en we beseffen dat we verfransen. Bijna elke dag ontdekken we in de Roets nieuwe dingen en … we onderhouden ons Nederlands.
Régine en Jean-Pierre Heyvaert

Vlamingen in de wereld
Als Vlaming in het buitenland in ( Powai-Mumbai, India ) met 2 dochters die nooit in Belgie gewoond hebben, is de Roets een prachtige aanvulling op het bewust-worden van hun Vlaamse wortels! En voor mezelf ook! Bedankt!
Dianne Peersman

Opvolger Grootste Belg
'De Grootste Belg' heeft met Roets een waardige Vlaamse opvolger in kalenderformaat! Een tegengif tegen een soms te sterke Vlaamse zelfrelativering. Vlaanderen heeft heel wat te bieden! Dankjewel Roets, om ons daar een jaar lang aan te herinneren!
Sylvie Walraevens, Projectleider Toyota Motor Europe

In de kajuit
Al tientallen jaren varen wij dag in dag op de West-Euopese wateren. Onder de leeuwenvlag. En De Roets hangt in de kajuit van de m/s Klauwaard.
Schipper Van Dierendonck

In huis hebben
Ieder huisgezin zou De Roets in huis moeten hebben !
Joseph Vanderhaegen, Bankbediende KBC Gijzegem

Verslavend
Het grote probleem met de Roets-kalender is de verslavende werking. Je wil dat de jaren sneller voorbij gaan, om de volgende, altijd verrassende editie te kunnen lezen.
Rik van Cauwelaert, Knack

Een Roetskwis
Ik wou voor mijn collega's een kwis over Vlaanderen samenstellen. Maar tot mijn verbazing botste ik op groot protest van mijn 3 zonen toen ze hun favoriete lectuur niet meer op het vertrouwde kleinste kamertje terugvonden! De kwis was een groot succes. De frustratie was van een zelfde grootte: wij kennen onze eigen geschiedenis nauwelijks of niet. De Roetskalender is daarom een schot in de roos en de opvulling van een gat in ons geheugen. Doe vooral zo voort!
An de Moor, Voorzitter Vlaanderen-Europa

Vlaanderen herontdekken
Na 34 jaar buitenland kom ik terug in het land en vind dit pareltje: Roets.
Geen betere manier om Vlaanderen weer te ontdekken in al zijn facetten, met elke week een blaadje Roets.
Walter M. Thiebaut

Een mooi pluspunt
Met veel humor gebracht en met de nodige kritische zin is 'Roets' een prachtige bijdrage tot de Vlaamse cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis, zonder te vervallen in goedkoop hoera geroep, enge navelstaarderij of overspannen waardeoordelen. Dat zowel geniale denkers en kunstenaars als gewone mensen in beeld worden gebracht is daarbij een mooi pluspunt.
Prof. dr. Jozef Janssens

Een programma waard
Elk van die bio's in de Roets is in feite een programma waard. Jammer dat we de titel niet zelf hebben bedacht.
Edward de Maesschalck, Programma-adviseur Canvas

Eindterm 25
Voor het vak geschiedenis van de eerste graad klinkt een van de eindtermen als volgt: 'de leerlingen maken het onderscheid tussen lokaal, regionaal, nationaal, Europees, mondiaal en hebben kennis van de cultuur en geschiedenis van Vlaanderen'. Eindterm nummer 25, in verband met de attitudeontwikkeling van de eerstgraadsleerlingen - alweer voor geschiedenis - ,luidt: 'De leerlingen leren belangstelling aan de dag leggen voor het historisch-cultureel erfgoed.'Roets is keigoed materiaal bijgevolg!
Nicole Raes, Dienst voor Onderwijs-ontwikkeling

Brede blik
Je zou er soms aan gaan twijfelen; wie ben je, wat doe je, wat ben je waard? De wereld wordt zo ruim, zo groot en zo massaal. Roets is een prachtig initiatief dat warmte uitstraalt, saamhorigheid brengt en terechte trots opwekt over wat zij die voorafgingen in Vlaanderen deden. Zonder Roets is je blik te smal.
Frans Crols, Trends

Een leuke verrassing
Dit is nu eens echt een boeiende kalender. Heb dit nu pas ontdekt. Kunnen jullie me ook de vorige edities toezenden?
Bram Masclé, Knowlton Quebec

Een wegaanduiding
Indien de wortels van een samenleving versterkt worden door vorming en interactie, dan toont Roets ons de weg.
Prof dr. Frank Fleerackers, Voorzitter Verbond Vlaamse Academici

For expats
Because of its non-complicated language, it can be ideal for expats who not only want to improve their Dutch, but also want to learn more about Flanders roots.
The Bulletin

Beetje wantrouwig
Als redelijk wantrouwige Vlaming - die een hekel heeft aan de borst-vooruit-mentaliteit - ben ik aardig gecharmeerd door het Roets-initiatief. Elke week wordt op een speelse, ongedwongen manier een interessant puzzelstukje van het rijke Vlaamse verleden vrijgegeven. Niet het verleden van de verongelijkte, briesende, heimatliederen brullende flamingant, wel dat van de interessante, breeddenkende, inspirerende, zelfbewuste medemens. Het is een bijna perfecte mix van voorvechters, wetenschappers, geestelijken, vrijzinnigen, staatsmannen, kunstenaars, sporters... Er zit potdorie hier en daar een echte Belg bij! Faut le faire.
Sinds de initiatiefnemer me eind 2004 toestond om enkele bijdragen te leveren voor deze kalender, heb ik altijd - voor mezelf - nauwlettend toegekeken of het opzet niet te veel de triomfalistische toer opgaat. Heel af en toe trek ik wel eens een wenkbrauw omhoog, maar het totaalpakket is een mooi stukje Vlaamse geschiedschrijving. Stukken interessanter dan de 'Druivelaar' en zelfs de 'Pirelli'.
Hans Wollens

Bron van inspiratie
Roets is geen vat van saaie en dode feiten maar een bron van inspiratie in een sfeer van positieve verbondenheid.
Jan Callebaut, CEO Why5Research

Bouwen aan toekomst
Wie mee wil bouwen aan de toekomst, moet vertrouwd zijn met het verleden.
Marc Gevaert, ex bestuursdirecteur informatie VRT

Spoken
De Roets-kalender is bij momenten een echte eye-opener. Ik ben nogal een talenfreak, en dan kom je toch ware juweeltjes tegen. Dat het Engelse 'spooks' van ons 'spoken' komt, en niet omgekeerd: prachtig toch !
Dirk Denoyelle

Stille Zuidzee
De Roets is een tijdig geschenk dat er ons wekelijks aan herinnert dat niet wij maar zij het wekelijks voor ons deden
Dirk Jena, Bevolkingsfonds Verenigde Naties, Grote Oceaan

Stimulerend!
Goed idee, leuke site, stimulerend en ook gewoon tof om even tussendoor te bezoeken.
Tine Deboosere, Producer-editor fictie VRT

Infobron
Ik vind De Roets echt een Vlaamse openbaring, veel info over Vlamingen bijvoorbeeld die men nergens anders kan terugvinden. Ik gebruik het om mijn Vlaams verleden beter te leren kennen. Ik verwerk er dingen van voor schrijfsels die ik voor mijn kinderen en kleinkinderen aan het bijeenschrijven ben.
Marcel Van Londerzeele

Een stamboom
De Roets is als een stamboom van onze geschiedenis. Stap voor stap, tak voor tak ontdekken we boeiende wetenschappen van vroeger en nu en blikken we even terug op de impact van vele Vlaamse figuren. Spelenderwijs doen we onze schooltijd ( en nog nog veel meer dan dat) weer over!
Jürgen Constandt, Alg.Dir. VNZ

Vlaamse muziek
Gelukkig ziet Roets de Vlaamse muziek niet over het hoofd. Minder bekende namen als Wilford of Veremans verdienen terecht een plaats. Aanvankelijk was ik verwonderd ook nationale monumenten als Benoit en Tinel aan te treffen. Als ik echter in televisiespelletjes goed opgeleide kandidaten Streuvels met Gezelle of Timmermans hoor verwarren, dan verdienen ook de hoofdfiguren van de muziek inderdaad ook een opfrisbeurt.
Vic Nees, Componist, voormalig dirigent Radiokoor

Niet te stoppen
Niets kan zo'n kalender nog tegenhouden!
Ann Beersmans

Welkom anker
Op de golven van de globaliserende en multiculturele wereld is Roets een meer dan welkom 'ankertje'. Door zijn speelsheid en diversiteit van onderwerpen overstijgt het bovendien de dezer dagen 'populaire' kritiek van navelstaarderij en bekrompenheid. Mogen alle Vlamingen er zich in vermeien en mee verrijken.
Remi Vermeiren

Lesmateriaal!
Ook anderstaligen kunnen iets opsteken van de roetskalender. Tijdens de lessen ' mondelinge taalvaardigheid ' gebruik ik hem als uitgangspunt van spreekbeurten en discussies. Meer dan eens reageerden de cursisten verbaasd over ons rijke heden en verleden. Ik wacht dan ook ongeduldig op de volgende uitgave om extra lesmateriaal te verzamelen!
Ingrid Janssens, docente NT-2 Nederlands voor anderstaligen

Andersoortige geschiedenisles
'De Roets-kalender is in alle opzichten een verrassende ontdekkingsreis in een rijkgeschakeerde historie. Had mijn geschiedenisles vroeger maar zo in elkaar gestoken!'
Boubby Grin, Strategisch Adviseur

Roets for Scotland
Mijn Britse collega's vertelden me altijd al lachend dat er op de lijst van de 10 beroemste Belgen slechts 3 namen stonden. Van bekende Vlamingen hadden ze nog nooit gehoord, tot ik hen de Roetskalender toonde. Ze hadden er geen flauw benul van dat zoveel beroemdheden hun 'roots' hadden in Vlaanderen. Toen ik daar nog aan toevoegde dat de lijst lang genoeg is voor nog véle Roetskalenders, antwoordden dat ze dat ook konden doen voor de Schotten of de Welsh. Daar kunnen ze dus nu aan beginnen, naar het voorbeeld van Vlaanderen.
Huib Crauwels

Uitkijken naar een Roetskwis
Ik kijk steeds uit naar de volgende uitgave van 'onze' Roets-kalender. Handig, vlot geschreven stukjes en leuk geïillustreerd ! Een hebbeding voor jong en oud en nu al de referentie voor een avondje kwissen over onze roots.
Jan G.R. Verleysen, Schepdaal

Teaching Dutch
Got the Roets calender from a Belgian neighbour. Very useful, I am teaching Dutch classes and do use it rather frequently. Send me your next issue plse.
Pablo Collaguari, Cincinnati, USA

Meer dan geschiedenis
Roets is meer dan een geschiedenisboek. Deze kalender herinnert elke dag opnieuw aan ons rijk verleden en aan onze bijdrage tot de algemene ontwikkeling in Vlaanderen en in de wereld. Roets draagt ook ertoe bij dat de Vlaming zelfbewuster wordt. Hij zou in elke klas moeten hangen.
Chris De Noose

Kleinkinderen
Dank U Roets. U verschaft me een goed middel om mijn kleinkinderen op een plezante manier te interesseren aan hun 'roots', iets waar ze op school te weinig aan doen.
Erik Denys, Asse

Doorgaan!
Originele stijl, stevige informatieve achtergrond en speelse opmaak. We leggen elk jaar voor de kinderen en kleinkinderen een exemplaar onder de kerstboom en rekenen er ten stelligste op dat de initiatiefnemers met dit kennisverrijkend project doorgaan!
Albert L. Baert, Prof emeritus, K.U.L.

Roets over 20 jaar
'De Roets-kalender maakt onze geschiedenis levend. En de geschiedenis van morgen, daar wordt vandaag hard aan gewerkt. Het beste wat ons kan overkomen is dat de Roets-pagina's van over 20, 30 jaar opnieuw met andere namen worden bevolkt, met de creatieve innovators en grenzenverleggers van vandaag. Dat is waar we met ondernemend Vlaanderen voor moeten gaan. De Roets moet een blijver worden.'
Philippe Muyters

Toekomst verkennen
Wie het heden wil vatten en de toekomst verkennen, moet zijn verleden begrijpen.
Godfried Van de Perre, De Rand

Wild enthousiast
Zopas heb ik de Roetskalender leren kennen en ik ben meteen wild enthousiast. Als geboren Ninovieter had ik er geen flauw idee van naar wie de Despauterstraat genoemd was. Men leerde ons dat niet op school. Onbegrijpelijk! Laat mij aub alle info geworden zodat ik die nog in de krant van volgende week kan krijgen.
Elisabeth Khan, Editor Gazette van Detroit, MI USA

Pientere communicatie
Die Roets is een sterk en pienter staaltje van 'gewone' communicatie om interesse te wekken bij een breed publiek voor 'onze markante figuren'. Figuren die wij trouwens in overvloed hadden en hebben.
Ludo Maes, CEO Videohouse

Razend boeiend
Ik dank je van harte voor de 'Roets 2007', die andermaal razend boeiend en prettig is. Ik maak er reklame voor!
Urbaan De Becker

Verslaving op komst
In deze snel draaiende samenleving, waarin steeds meer grenzen wegvallen, is het erg nuttig je eigen roots te kennen.
Daarom ben ik aangenaam verrast door dit initiatief. Ik vrees dat ik eraan verslaafd zal raken en hoop voor vélen hetzelfde.
Jos Bouveroux, Hoofdredacteur VRT-radionieuws

Interesting!
Please note that I am using Roets calender in my special classes Dutch.
Marie Claire Stephanos, Quebec

Het geheim
Het geheim van De Roets, daar ben ik nu pas achter, na alle edities tot vandaag zorgvuldig te hebben gevolgd : Roets is onweerstaanbaar, zowel voor beginners en gevorderden als voor specialisten.
Guido Vereecke, directeur-coordinator Bruegelproject

Moederland
Ik ben Amerikaan van geboorte (1917) en heb nog in België gewoond. Ik heb zelfs 'the 1940 Veldtocht' meegemaakt. Feitelijk is België mijn echt moederland, want mijn moeder was in Ruddervoorde geboren.
Roets zal een goede bron zal zijn om mijn nieuwsgierige behoeften te voldoen.
Charles Van de Wiele, Lambertville, USA

Kleinkinderen
Prachtig initiatief ! Je verleden ontdekken en herontdekken is uitermate boeiend. En we stellen daarenboven elk jaar weer vast dat onze kleinkinderen rond het eindejaar hun Roets 'opeisen.' Daar krijgen grootouders een kick van...
Frieda & Herman De Lathauwer

VTB
Elke dag geeft de Roets ons een completer beeld van wie de Vlaming was en is. Een leuk geschenk voor je dichte en verre vrienden.
Johan Van den Driessche, Voorzitter VTBKultuur

.
Prof. dr. Pieter De Meyere
Lerarenopleiding Universiteit Gent
Prof. dr. Pieter De Meyere,

Lerarenopleiding
'Voor het onderwijs is de Roets-kalender een sleutel tot zinvolle en levensechte erfgoededucatie. Daarom pleit ik ervoor om dit initiatief uit te breiden tot alle landen van de Europese Unie'.
Prof. dr. Pieter De Meyere, Lerarenopleiding UGent

Culture flamande
Merci pour votre superbe initiative qui me permet de connaitre l'origine et l'histoire de la Flandre et sa langue. Jour après jour un petit plaisir de lecture me permet d'apprendre ces fameuses découvertes et réalisations dont j'ignorais l'existance. Votre calendrier me permet également d'apprécier la culture flamande au travers de tous ces articles originaux et parfois humoristiques.
Eric Lutringer, Alsacien habitant à Sterrebeek

Je roots herontdekken
Dit jaar maakte ik voor het eerst kennis met jullie kalender. Een pareltje zowel qua inhoud, gebruiksvriendelijkheid en uitzicht. Hartverwarmend om op zo'n wijze je Vlaamse roots te herontdekken, op te frissen, of om verwonderd je onwetenheid beschaamd of leer- en nieuwsgierig op te vullen.
Jan Ghyselen, Studiemeester-opvoeder College Veurne

Angstwekkend verlies
Het verlies van historisch besef is bijzonder angstwekkend. De mediatisering schrijft de geschiedenis in alsmaar meer simplificerende oneliners en vernietigt de schakels die de vorige generaties verbindt met de huidige. Daarom is De Roets zo nodig! Doorgaan! Voer ons terug naar de wortelstok, naar onze roots.
Harold Van de Perre

Kostbare pareltjes
Ik heb met onze dansgroep Scarminkel mee gequizd in Vlaanderen Quizt en kwam zo in het bezit van de Roets 2008. Tot dan toe kende ik die geschiedeniskalender niet en bij mij was het liefde op het eerste zicht. Zijn de jaren 2005, 2006, 2007 nog beschikbaar, of zijn het reeds kostbare pareltjes voor hen die de kalender al bezitten?
Myriam Van Dooren

Ondernemen
De Roets-kalender herinnert me dagelijks dat ondernemingszin en creativiteit Vlamingen in de genen zit, en geeft me vertrouwen in onze toekomst.
Jan Van Doren, Voorzitter VIW

day-by-day history lesson
The short, anecdotical biographies are utterly engrossing, so you end up reading through the calender as if it were a book.
Flanders Today

objectiviteit-authenticiteit
Geeft Roets een objectieve beschrijving van feiten,mensen en dingen uit ons verleden? De auteur kan zichzelf niet uitschakelen, maar het leest aangenaam en laat een veilig gevoel van autenticiteit.
Roger Penne

Voor mij in 2057
Je roetsjt zo door de Roets kalender: je leest hem bijna in één keer uit.
Roets maakt je nieuwsgierig en ook een beetje fier.
Als ik goed verder werk aan mijn eigen geschiedenis sta ik misschien in de Roets van 2057.
Connie Neefs

Grijpgrage handen
Proficiat met de originele creativiteit van jullie Roetskalender! Met leesnieuwsgierige ogen en grijpgrage handen wordt hij thuis ter hand genomen. We bestellen meteen !
Willy Kuijpers, Burgemeester Herent

Uit Berkeley
Ik gebruik De Roets in mijn cultuur- en taallessen aan het Dutch Studies Programma aan de University of California, Berkeley. De bijzondere kalender is voor ons een prachtige manier om de Vlaamse cultuur op een vlotte en luchtige manier over te brengen. Onze studenten zijn het er over eens: De Roets is cool.
Prof. Jeroen Dewulf

Historicus
Voor mij als historicus is de 'Roets' een welkome aanvulling en verrijking van de geschiedenis van onze Lage Landen. Een aanvulling die mij nog meer overtuigt dat ik zoveel jaar geleden de juiste studiekeuze heb gemaakt. Elke dag wordt mijn persoonlijke grabbelton van interessante weetjes en anekdotes steeds rijker en meer gevuld. Het mooie aan de Roets is dat iedereen, ook zij met een lege grabbelton, ze morgen kan beginnen vullen.
Stijn Quagebeur

Chileense groet
Voor mij is de Roetskalender een middel om mijn kennis over Vlaanderen bij te houden, nu ik reeds meer dan 10 jaar in Chili werkzaam ben als missionaris.
Roger Bauwens, Malloco, Chili

Great undertaking
Thanks, Bob, for the beautiful calendar. What a great undertaking and an obvious heartfelt piece of wonderful work. Congratulaions on a job so well done
Stuart Goldschen, journalist St Paul Minnesota


© 2016 - De Roets